Politika portala

ZAŠTITA I PRIVATNOST PODATAKA

Podaci unešeni prilikom slanja upita naših klijenata se čuvaju u formi poruke. Podaci klijenta se ne koriste u marketinske svrhe. Hitne intervencije se obavezuju da podatke klijenata neće davati trećim licima koje mogu Vaše podatke iskoristiti u marketinške i druge svrhe. Tokom boravka na našem sajtu, Hitne intervencije ne prikupljaju Vaše podatke. Kao dodatni vid zaštite u čuvanju Vaših podataka, Hitne intervencije su uveli enkriptovanu vezu između klijenata i sajta, odnosno SSL sertifikat.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Hitne intervencije isključuju sopstvenu odgovornost za sadržaj na svojoj internet stranici u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:
– U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, web portal hitne-intervencije.rs nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem privatnih poruka.
– U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, web portal hitne-intervencije.rs nije odgovoran za sadržaj podataka u sopstvenoj bazi podataka, a koji su objavljeni na samom sajtu.

Hitne intervencije su jedinstven portal koji okuplja majstore-pružaoce usluga svih profila. Hitne intervencije portal je posrednička platforma koja za cilj ima isključivo dovođenje u poslovnu vezu potencijalnih korisnika usluga i lica koja se bave pružanjem usluga. Samim tim, Hitne intervencije ne pružaju bilo koju vrstu garancije u vezi sa uslugama koje se pružaju uz posredovanje Portala, posebno ali ne i jedino garanciju kvaliteta pruženih usluga, niti Portal i/ili njegovi osnivači imaju bilo koju vrstu odgovornosti za štetu koja može biti prouzrokovana činjenjem i/ili nečinjnenjem Davaoca usluga. Garanciju na kvalitet i kvantitet izvedenih radova i ugrađene opreme daje sam Davalac usluga u skladu sa važećim propisima.

U slučaju nezadovoljstva pruženom uslugom od strane Davaoca usluge, ili bilo kakvog osnovanog zahteva od strane lica kome se pruža usluga, za naknadom štete, Posrednik neće snositi bilo kakvu vrstu krivične ili materijalne odgovornosti.

Informacije na sajtu hitne-intervencije.rs mogu biti netačne ili sadržati štamparske greške. Sve informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštavanja druge strane.

 

HITNE INTERVENCIJE

Hitne intervencije podrazumevaju brz dolazak na adresu i brzo rešavanje vodoinstalaterskih problema. U hitne intervencije ubrajamo sve probleme koji se moraju odmah rešiti. U hitne intervencije spadaju svako curenje  vode, odgušenje kanalizacije, zamena ventila za vodu, zamena slavine, zamena vodovodnih cevi u zidu, snimanje cevi kamerom kao i snimanje vodovodnih cevi

POZOVITE NAS

Registrovani od strane APR-a

vodoelektro2023@gmail.com

Pon. - Ned.: 00:00 - 24:00

Copyright © Hitne intervencije. All right reserved. | Politika portala

Call Now Button